Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 2600

 1. Informácia o projekte "Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v ... Informácie o projektoch technickej pomoci v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu ...
  Dátum: 29. septembra 2022  Veľkosť: 74 KB
  https://health.gov.sk/?projekty-a-vyzvy

 2. Informácie o projektoch technickej pomoci v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ... Súhrnné informácie k projektu: ...
  Dátum: 27. septembra 2022  Veľkosť: 72 KB
  https://health.gov.sk/?info-projekty-tech-pomoci-irop

 3.   Rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva SR k úprave výdaja liekov proti ochoreniu COVID-19 NOVÉ! (4. februára 2022) ... Písomná informácia pre používateľa ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 19. augusta 2022  Veľkosť: 73 KB
  https://health.gov.sk/?Molnupiravir

 4. Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“, kód ITMS2014+ 312081CBS8 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 23. augusta 2022  Veľkosť: 70 KB
  https://health.gov.sk/?Vyzva-Posilnenie-dlhodobej-zdravotnej-starostlivosti

 5. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k aplikácii dodatočnej tretej ... Informácia o postupoch pri vystavovaní ošetrovného pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo ... Ver. 1.1_28.apríla 2021 ...
  Dátum: 20. septembra 2022  Veľkosť: 96 KB
  https://health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

 6. ​​​​​​​ Pre vyhľadanie použite funkciu CTRL+F ... V mobile Android ...; Hľadať na stránke ... Poskytovatelia si vyhradzujú právo zmeny časov očkovania. Počet dávok vakcín pre osoby bez registrácie je obmedzený ...
  Dátum: 30. septembra 2022  Veľkosť: 106 KB
  https://health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie

Strana 1 z 434 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 140 220 290 360 430 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1500

 1. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 29. septembra 2022  Veľkosť: 0 KB
  https://health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 2. ČESTNÉ vyhlásenie – INFORMÁCIE O KvalifikÁCII MSP ... Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu ... Ja, dolu podpísaný, štatutárny zástupca organizácie/štatutárny zástupca partnera organizácie ...
  Dátum: 1. decembra 2010  Veľkosť: 587 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/radioterapia-01-priloha-1-cestne-vyhlasenie-MSP.docx

 3. získané počas života či práce, ale ... Doplňujúce informácie ... [Tu uveďte všetky ďalšie relevantné informácie, napr. kontaktné osoby, ... [Prílohy môžu byť priložené, pokiaľ doplňujú vyššie uvedené informácie ...
  Dátum: 12. septembra 2022  Veľkosť: 43 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/Priloha_c_2-CV.docx

 4. po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov. Informácia o uzavretí bude zverejnená na webovom ... aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. Viac informácií je uvedených v kapitole 3. tejto výzvy, v ...
  Dátum: 14. septembra 2022  Veľkosť: 159 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/00-Vyzva-vzdelavanie-v-rezorte.docx

 5. Názov výzvy: „Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu ... po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov. Informácia o uzavretí bude zverejnená na webovom ... Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu ...
  Dátum: 13. septembra 2022  Veľkosť: 153 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/00-Vyzva_vzdelavanie-mimo-rezort.docx

 6. Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných posudzovateľov ... výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ...
  Dátum: 14. septembra 2022  Veľkosť: 84 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/Oznamenie-vyzvy-na-externych-odbornych-posudzovatelov.docx

Strana 1 z 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 120 170 210 > >>