Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 2700

 1. Informácie o zložkách a emisiách tabakových výrobkov a elektronických cigariet určených na predaj v ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 7. júna 2023  Veľkosť: 69 KB
  https://health.gov.sk/?informacie-o-zlozkach-emisiach-tabakovych-vyrobkov-a-elektronickych-cigariet-urcenych-na-predaj-v-sr

 2. Minister of Health of the Slovak Republic ... Health Care Surveillance Authority - Physician in charge of autopsies ... Vice-Chair of Health Care Surveillance ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 29. mája 2023  Veľkosť: 73 KB
  https://health.gov.sk/?minister-of-health-eng-verzia

 3. MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPH ... 1992 - 1999 Lekárska fakulta UK v Bratislave ... 2002 - Atestácia l, stupňa z patologickej anatómie ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 26. mája 2023  Veľkosť: 74 KB
  https://health.gov.sk/?vedenie

 4. Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti Pdf súbor na stiahnutie TU! ... Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem ...
  Dátum: 8. júna 2023  Veľkosť: 80 KB
  https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti

 5. Zoznam kategorizovaných liekov 1.7.2023 – 31.7.2023 – INFORMATÍVNY MATERIÁL ... Zoznam kategorizovaných liekov 1.12.2022 – 31.12.2022 ... Zoznam kategorizovaných liekov 1.12.2021 – 31.12.2021 ...
  Dátum: 5. júna 2023  Veľkosť: 83 KB
  https://health.gov.sk/?kategorizacia-a-ceny

 6. Štatút výboru pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie Rady vlády ... Dodatok č. 1 k Štatútu výboru pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 29. mája 2023  Veľkosť: 69 KB
  https://health.gov.sk/?vksdz-statut

Strana 1 z 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 150 230 300 380 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1200

 1. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 8. júna 2023  Veľkosť: 0 KB
  https://health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 2. ČESTNÉ vyhlásenie – INFORMÁCIE O KvalifikÁCII MSP ... Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu ... Ja, dolu podpísaný, štatutárny zástupca organizácie/štatutárny zástupca partnera organizácie ...
  Dátum: 1. decembra 2010  Veľkosť: 587 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/radioterapia-01-priloha-1-cestne-vyhlasenie-MSP.docx

 3. získané počas života či práce, ale ... Doplňujúce informácie ... [Tu uveďte všetky ďalšie relevantné informácie, napr. kontaktné osoby, ... [Prílohy môžu byť priložené, pokiaľ doplňujú vyššie uvedené informácie ...
  Dátum: 12. septembra 2022  Veľkosť: 43 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/Priloha_c_2-CV.docx

 4. MZ SR si vyhradzuje právo aktualizovať informácie v Dizajn manuáli. V prípade zmien v dizajn manuáli ... informácia musí byť v podobe originálu alebo kópií originálu diplomu, certifikátu, osvedčenia alebo ...
  Dátum: 7. decembra 2022  Veľkosť: 599 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/Prijimatel/01-Dizajn-manual-pre-prijimatela.docx

Strana 1 z 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 170 > >>