Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 2400

 1. Národná linka na podporu duševného zdravia ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 8. novembra 2021  Veľkosť: 69 KB
  https://health.gov.sk/?Linka-PDZ

 2. Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - január 2022 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 8. novembra 2021  Veľkosť: 73 KB
  https://health.gov.sk/?kalendar202201

 3. Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - november 2021 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 13. novembra 2021  Veľkosť: 74 KB
  https://health.gov.sk/?kalendar202111

 4. Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - december 2021 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 29. novembra 2021  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?kalendar202112

 5. Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) sa transformoval 1. januára 2019 z Odboru výskumu a vývoja MZ SR, ktorý vznikol ...
  Dátum: 2. decembra 2021  Veľkosť: 119 KB
  https://health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja

 6. ​Sieť pre školský rok 2020/2021 ... Sieť pre školský rok 2018/2019 ... Sieť pre školský rok 2016/2017 ... Sieť pre školský rok 2014/2015 ... Sieť pre školský rok 2012/2013 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 1. decembra 2021  Veľkosť: 73 KB
  https://health.gov.sk/?Archiv-siet-SZS

Strana 1 z 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 130 200 270 330 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1500

 1. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 3. decembra 2021  Veľkosť: 0 KB
  https://health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dalo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh Zoznamu liečiv a liekov a dietetických potravín plne uhrádzaných alebo ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 50 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/lieky/lieky2007/degresivna marza.doc

 3. Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie ... alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby: ... Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná): ...
  Dátum: 27. februára 2013  Veľkosť: 34 KB
  https://health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/211_priloha3.doc

 4. poskytnúť informáciu ... č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o ... n e v y h o v u j e m ...
  Dátum: 27. februára 2013  Veľkosť: 35 KB
  https://health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/211_priloha2.doc

 5. Aké iné informácie nad rámec poskytnutých informácií potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať ... Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne bránila v ...
  Dátum: 18. októbra 2021  Veľkosť: 64 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/Priloha_c_3_okruh_otazok_PTK.docx

 6. Základné informácie o projekte ... (Doplní MZ SR. / To be completed by the ... Súhrnná informácia o projekte ... Základné informácie o riešiteľských organizáciách ... Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi ...
  Dátum: 31. mája 2018  Veľkosť: 197 KB
  https://health.gov.sk/Sources/veda_vyskum_vyvoj/vv2018/Priloha-3-1A.docx

Strana 1 z 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 120 170 210 > >>