Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 2700

 1. ​​ Kontaktujte nás/ Our contact: + 421 2 59 373 236 ... barbora.kucerova@health.gov.sk O nás: ... Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ ...
  Dátum: 30. januára 2023  Veľkosť: 186 KB
  https://health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja

 2. Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti Pdf súbor na stiahnutie TU! ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 31. januára 2023  Veľkosť: 77 KB
  https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti

 3. Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k očkovaniu očkovacími látkami proti ... Informácia o postupoch pri vystavovaní ošetrovného pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo ...
  Dátum: 25. januára 2023  Veľkosť: 95 KB
  https://health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

 4. V tretej  fáze reformy bude MZ SR ... Sprievodná informácia pre účastníkov alebo absolventov rezidentského programu a špecializačného ... Podstránku budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať o ďalšie informácie. ...
  Dátum: 30. januára 2023  Veľkosť: 74 KB
  https://health.gov.sk/?vseobecna-ambulantna-starostlivost

 5. Štatút Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre ... Základné informácie k žiadosti o povolenie klinického skúšania liekov podľa Nariadenia č ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 25. januára 2023  Veľkosť: 76 KB
  https://health.gov.sk/?Eticka-komisia-pre-klinicke-skusanie

 6. Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo 23. januára 2023 strategický rámec reformy všeobecnej  ambulantnej starostlivosti (VAS) do roku 2030 po ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 30. januára 2023  Veľkosť: 71 KB
  https://health.gov.sk/?Strategicky-ramec-reformy

Strana 1 z 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 150 230 300 380 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1100

 1. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 31. januára 2023  Veľkosť: 0 KB
  https://health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 2. ČESTNÉ vyhlásenie – INFORMÁCIE O KvalifikÁCII MSP ... Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu ... Ja, dolu podpísaný, štatutárny zástupca organizácie/štatutárny zástupca partnera organizácie ...
  Dátum: 1. decembra 2010  Veľkosť: 587 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/radioterapia-01-priloha-1-cestne-vyhlasenie-MSP.docx

 3. získané počas života či práce, ale ... Doplňujúce informácie ... [Tu uveďte všetky ďalšie relevantné informácie, napr. kontaktné osoby, ... [Prílohy môžu byť priložené, pokiaľ doplňujú vyššie uvedené informácie ...
  Dátum: 12. septembra 2022  Veľkosť: 43 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/Priloha_c_2-CV.docx

Strana 1 z 184 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 120 150 180 > >>