Hľadali ste: Plán obnovy a odolnosti

Stránky a články

Počet výsledkov: 210

 1. Plan-obnovy-a-odolnosti ... NOVÉ!  Zoznam často kladených otázok a ... účelom realizácie Investície 4 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS)  ...
  Dátum: 14. mája 2024  Veľkosť: 92 KB
  https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti

 2. Investičný plán pre zdroj financovania Plán obnovy a odolnosti ... je určenie projektov na realizáciu v rámci Plánu obnovy a odolnosti ako aj popis tejto metodiky, ktoré sú súčasťou ...
  Dátum: 31. mája 2024  Veľkosť: 71 KB
  https://health.gov.sk/?Priorizovany-investicny-plan

 3. Prioritizovaný investičný plán pre zdroj financovania: Plán obnovy a odolnosti ... je určenie projektov na realizáciu v rámci Plánu obnovy a odolnosti ako aj popis tejto metodiky, ktoré sú súčasťou ...
  Dátum: 21. novembra 2022  Veľkosť: 70 KB
  https://health.gov.sk/?Prioritizovany-zoznam-investicii

 4. Akutality-POO ... Aktuality (Plán obnovy a odolnosti) ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... KontaktyOKM ... Plan-obnovy-a-odolnosti ... vseobecna-ambulantna-starostlivost ... kat-a-ceny ... Pictures ...
  Dátum: 12. septembra 2022  Veľkosť: 68 KB
  https://health.gov.sk/?Akutality-POO

 5. Príručka pre prijímateľa k implementácií projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR ... Plan-obnovy-a-odolnosti ... Dizajn manuál pre prijímateľa pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti ...
  Dátum: 2. februára 2024  Veľkosť: 80 KB
  https://health.gov.sk/?Dokumenty-pre-Prijimatela-POO

 6. Vážení prijímatelia POO, na webovom sídle vykonávateľa MZ SR v sekcii Plán ... obnovy a odolnosti v časti „Výzvy a priame vyzvania“ je aktualizovaná výzva ...
  Dátum: 29. apríla 2024  Veľkosť: 0 KB
  https://health.gov.sk/Clanok?Zmluva-o-PPM-650-lozok_nasledna_starostlivost_Zmena_19_02_2024

Strana 1 z 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 100

 1. Kontaktné údaje vykonávateľa: sekcia implementácie Plánu obnovyodolnosti a reforiem ... SR http://www.health.gov.sk v časti Plán obnovy - http://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti. ...
  Dátum: 4. februára 2013  Veľkosť: 166 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/00-plan-obnovy-ados-rozsirenie-Vyzva-na-predkladanie-ZoPPM.docx

 2. Sídlo: Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 ... investície 2 v komponente 13 v rámci Plánu obnovyodolnosti Slovenskej republiky (ďalej len ,,Plán obnovy“) prostredníctvom Projektu špecifikovaného v odseku 2 ...
  Dátum: 29. júla 2022  Veľkosť: 88 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/060-plan-obnovy-ados-rozsirenie-Zmluva-o-poskytnuti-PM.docx

 3. dokumenty súvisiace s prípravou a realizáciou projektov Plánu obnovy a odolnosti. V pravidlách OV sú uvádzané odkazy na ... Systém implementácie plánu obnovyodolnosti Slovenskej republiky; ...
  Dátum: 29. júla 2022  Veľkosť: 51 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/07-plan-obnovy-ados-rozsirenie-Pravidla-opravnenosti-vydavkov.docx

 4. Vypracovala: Sekcia implementácie Plánu obnovyodolnosti a reforiem ... manuál je vypracovaný v súlade so Systémom implementácie plánu obnovyodolnosti SR verzia 1.1 z 01.10.2022 (ďalej len ...
  Dátum: 7. decembra 2022  Veľkosť: 599 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/Prijimatel/01-Dizajn-manual-pre-prijimatela.docx

 5. strategických a programových dokumentov v oblasti Plán Obnovy a odolnosti SR – Komponent 12 a 13, Oznámenie Komisie ... zmene a doplnení niektorých zákonov, Systém implementácie Plánu obnovyodolnosti, ...
  Dátum: 20. januára 2023  Veľkosť: 97 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/oznamenie-o-moznosti-zaradenia-do-zoznamu-externych-odbornych-hodnotitelov.docx

 6. Špecializované centrá pre poruchy autistického spektra ... žiadne ustanovenia dohodnuté medzi Vykonávateľom pre Plán obnovy a odolnosti a prijímateľom v zmluve o poskytnutí mechanizmu, len ...
  Dátum: 31. marca 2023  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/poruchy-autistickeho-spektra/06-Pravidla-opravnenosti-vydavkov_PAS.docx

Strana 1 z 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>