Hľadali ste: Plán obnovy a odolnosti

Stránky a články

Počet výsledkov: 160

 1. účelom realizácie Investície 4 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) ... (Vyhlásená 30. novembra 2022, Zmena 1 ... Plan-obnovy-a-odolnosti ...
  Dátum: 26. mája 2023  Veľkosť: 79 KB
  https://health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti

 2. Investičný plán pre zdroj financovania kapitálové výdavky nad 1 milión eur ... fondy nad 1 milión eur na roky 2022 ... Investičný plán pre zdroj financovania Plán obnovyodolnosti na roky 2022 až 2027 ...
  Dátum: 20. decembra 2022  Veľkosť: 72 KB
  https://health.gov.sk/?Priorizovany-investicny-plan

 3. Prioritizovaný investičný plán pre zdroj financovania: Plán obnovy a odolnosti ... je určenie projektov na realizáciu v rámci Plánu obnovy a odolnosti ako aj popis tejto metodiky, ktoré sú súčasťou ...
  Dátum: 21. novembra 2022  Veľkosť: 70 KB
  https://health.gov.sk/?Prioritizovany-zoznam-investicii

 4. Akutality-POO ... Aktuality (Plán obnovy a odolnosti) ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... KontaktyOKM ... Plan-obnovy-a-odolnosti ... vseobecna-ambulantna-starostlivost ... kat-a-ceny ... Pictures ...
  Dátum: 12. septembra 2022  Veľkosť: 68 KB
  https://health.gov.sk/?Akutality-POO

 5. Príručka pre prijímateľa k implementácií projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR ... Dizajn manuál pre prijímateľa pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti ... Plan-obnovy-a-odolnosti ...
  Dátum: 8. decembra 2022  Veľkosť: 79 KB
  https://health.gov.sk/?Dokumenty-pre-Prijimatela-POO

 6. mz-investicny-zoznam-plan-obnovy ... a investičný dlh v zdravotníctve vysoko prevyšuje možnosti Plánu obnovy a odolnosti, za účelom voľby vhodnej formy financovania boli ... Zároveň však platí, že po vypísaní ...
  Dátum: 30. augusta 2022  Veľkosť: 0 KB
  https://health.gov.sk/Clanok?mz-investicny-zoznam-plan-obnovy

Strana 1 z 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 82

 1. Kontaktné údaje vykonávateľa: sekcia implementácie Plánu obnovyodolnosti a reforiem ... SR http://www.health.gov.sk v časti Plán obnovy - http://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti. ...
  Dátum: 4. februára 2013  Veľkosť: 166 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/00-plan-obnovy-ados-rozsirenie-Vyzva-na-predkladanie-ZoPPM.docx

 2. Sídlo: Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 ... investície 2 v komponente 13 v rámci Plánu obnovyodolnosti Slovenskej republiky (ďalej len ,,Plán obnovy“) prostredníctvom Projektu špecifikovaného v odseku 2 ...
  Dátum: 29. júla 2022  Veľkosť: 88 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/060-plan-obnovy-ados-rozsirenie-Zmluva-o-poskytnuti-PM.docx

 3. Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN7 ... Článok 7. VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV12 ... č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
  Dátum: 29. júla 2022  Veľkosť: 165 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/061-plan-obnovy-ados-rozsirenie-Priloha-1-VZP.docx

 4. dokumenty súvisiace s prípravou a realizáciou projektov Plánu obnovy a odolnosti. V pravidlách OV sú uvádzané odkazy na ... Systém implementácie plánu obnovyodolnosti Slovenskej republiky; ...
  Dátum: 29. júla 2022  Veľkosť: 51 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/07-plan-obnovy-ados-rozsirenie-Pravidla-opravnenosti-vydavkov.docx

 5. Vypracovala: Sekcia implementácie Plánu obnovyodolnosti a reforiem ... manuál je vypracovaný v súlade so Systémom implementácie plánu obnovyodolnosti SR verzia 1.1 z 01.10.2022 (ďalej len ...
  Dátum: 7. decembra 2022  Veľkosť: 599 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/Prijimatel/01-Dizajn-manual-pre-prijimatela.docx

 6. strategických a programových dokumentov v oblasti Plán Obnovy a odolnosti SR – Komponent 12 a 13, Oznámenie Komisie ... zmene a doplnení niektorých zákonov, Systém implementácie Plánu obnovyodolnosti, ...
  Dátum: 20. januára 2023  Veľkosť: 97 KB
  https://health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/oznamenie-o-moznosti-zaradenia-do-zoznamu-externych-odbornych-hodnotitelov.docx

Strana 1 z 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>