Zoznam zdravotníckych pomôcok na mieru platný od 1.4.2020

Ind_ZP_zoznam.xls

Ind_ZP_zoznam.xls 

Ind_ZP_skratky.rtf

Ind_ZP_skratky.rtf 

Ind_ZP_obmedzenia_a_limity.rtf

Ind_ZP_obmedzenia_a_limity.rtf 

Dátum aktualizácie: 1.4.2020