Aktualizované: 18.9.2014 časti A; D; E; H
Aktualizované: 30.9.2014 časť H
Aktualizované: 1.10.2014 časť H

Aktualizované: 28.11.2014 časť A

Kompletný materiál  (bez 2 spodných zip súborov)

zkdp201410.zip

cast_A_zoznam_DP_k_01_10_2014.xls

cast_A_zoznam_DP_k_01_10_2014.xls

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2014.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_10_2014.rtf

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2014.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_10_2014.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_10_2014.xls

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_10_2014.xls

Protokol_c_1.rtf

Protokol_c_1.rtf

Protokol_c_2.rtf

Protokol_c_2.rtf

novo_zaradene_text_na_obale_DP.zip novo_zaradene_text_na_obale_DP.zip
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip 82 MB V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip

Odhad vplyvov na zdroje verejného zdravotného poistenia
doplnené 18.9.2014

odhad_vplyvov_KTG_DP_na_zdroje_VZP.rtf