Dátum aktualizácie: 17.12.2013 - časti C, D a H

Kompletný materiál

zkdp201401.zip

cast_A_zoznam_DP_k_01_01_2014.xls

cast_A_zoznam_DP_k_01_01_2014.xls

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_01_2014.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_01_2014.rtf

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_01_2014.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_01_2014.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_01_2014.xls

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_01_2014.xls

Odhad vplyvov KTG DP na zdroje VZP odhad_vplyvov
Protokol_c_1.rtf

-

Protokol_c_2.rtf

-

novo_zaradene_text_na_obale_DP.zip novo_zaradene_text_na_obale_DP.zip
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip