Záleží nám na kvalitných podmienkach pre matky a novorodencov, preto systematicky pracujeme na ich zlepšovaní. Téma starostlivosti o matku a novorodenca podľa zásad Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) – podpora vzťahovej väzby a laktácie je často diskutovaná a spája sa s ňou mnoho otázok. Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2019 prevzalo koordináciu národnej iniciatívy BFHI a zastrešuje podporu, monitorovanie a preverovanie procesu implementácie štandardného postupu BFHI v zdravotníckych zariadeniach. 

O čo ide: 
Ministerstvo zdravotníctva  vydalo 1. januára 2019 štandardný postup na výkon prevencie s názvom „Starostlivosť o matku a novorodenca podľa zásad Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI) – podpora vzťahovej väzby a laktácie“, ktorý plne korešponduje s vydaným guideline WHO/BFHI z roku 2018. Tento štandardný postup definuje procesné kroky implementácie zásad starostlivosti o matku a dieťa v období pred pôrodom, v čase pôrodu a po pôrode v zdravotníckych zariadeniach. 


Na základe prevzatia koordinácie národnej iniciatívy BFHI začalo MZ SR vykonávať klinické audity na preverenie kvality zdravotnej starostlivosti poskytovanej podľa štandardného postupu. Doposiaľ MZ SR vykonalo klinické audity v dvoch zdravotníckych zariadeniach – Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina a Fakultná nemocnica Trenčín. „Stretnutie bolo prínosné a podnetné. Spoločne sme prešli požiadavky zásad tejto iniciatívy a ubezpečili sme sa, že niektoré veci robíme správne. Samozrejme, zistili sme aj naše rezervy, kde môžeme niektoré postupy sčasti zmeniť, či upraviť, aby bola starostlivosť ešte kvalitnejšia a plne spĺňala kritéria Baby Friendly Hospital. Na zmenách sme začali ihneď pracovať,“ uviedla primárka novorodeneckého oddelenia FNsP Žilina MUDr. Katarína Jackuliaková. 


V rámci tejto iniciatívy Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s občianskym združením SLOVENSKÝ PACIENT, ktoré celoročne vydáva informačné materiály, zvyšuje zdravotnú gramotnosť obyvateľstva, pripravilo materiál, tzv. „pacientsky štandard“ s názvom „10 bodov úspešného dojčenia“, ktorý sa zameriava na ochranu a propagáciu dojčenia pre jeho preukázaný pozitívny význam pre matku, dieťa a spoločnosť. „Sme radi, že sme mohli prispieť k šíreniu iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie – Baby Friendly Hospital Initiative. Formou jednoduchej a prehľadnej infografiky sme podporili pozitívny význam dojčenia, laktáciu a vzťahovú väzbu medzi matkou a dieťaťom,“  uviedol predseda združenia Radoslav Herda. 

 
Edukačné videá k iniciatíve BFHI a ďalšie informácie nájdete na stránke rezortu zdravotníctva: www.standardnepostupy.sk/BFHI.

10 bodov úspešného dojčenia:


Pre zobrazenie textu v pdf formáte kliknite prosím TU.