Účinnosť príkazu je od 1. januára 2019

Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 6/2018 Príkaz ministerky zdravotníctva SR č. 6/2018
Dodatok č. 1 k Príkazu ministra zdravotníctva č. 6/2018 Dodatok č. 1 k Príkazu ministra zdravotníctva č. 6/2018

Účinnosť dodatku č. 1 je od 1. januára 2020