Hľadali ste: Oznamy

Stránky a články

Počet výsledkov: 550

 1. Oznamy Kategorizačných komisií a Kategorizačných rád ...
  Dátum: 18. septembra 2012  Veľkosť: 67 KB
  https://health.gov.sk/?Oznamy_kk-kr

 2. Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) sa transformoval 1. januára 2019 z Odboru výskumu a vývoja MZ SR, ktorý vznikol ...
  Dátum: 2. decembra 2021  Veľkosť: 119 KB
  https://health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja

 3. oznamy-kr-lieky ... kategorizacne-rady ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... Kontakt1 ... ZmluvyVerejnehoObstaravaniaUzavreteVObdobiOd09072072010Do31122010 ... Vyrocnespravy ... kat-a-ceny ... Lists ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 67 KB
  https://health.gov.sk/?oznamy-kr-lieky

 4. oznamy-kr-zp ... Oznamy ... kategorizacne-rady ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... Kontakt1 ... ZmluvyVerejnehoObstaravaniaUzavreteVObdobiOd09072072010Do31122010 ... Vyrocnespravy ... kat-a-ceny ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 67 KB
  https://health.gov.sk/?oznamy-kr-zp

 5. oznamy-kr-dp ... Oznamy ... kategorizacne-rady ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... Kontakt1 ... ZmluvyVerejnehoObstaravaniaUzavreteVObdobiOd09072072010Do31122010 ... Vyrocnespravy ... kat-a-ceny ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 67 KB
  https://health.gov.sk/?oznamy-kr-dp

 6. oznamy-kk-lieky ... Oznamy Kategorizačnej komisie pre lieky ... kategorizacne-komisie ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... Kontakt1 ... Vyrocnespravy ... kat-a-ceny ... Pictures ... Obrázky webu ... Stránky ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 67 KB
  https://health.gov.sk/?oznamy-kk-lieky

Strana 1 z 92 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 62

 1. Výberu zo štátnych zamestnancov NA POZÍCIU ... Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava ... Miesto výkonu štátnej služby: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 53 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-53-2017.doc

 2. Výberu zo štátnych zamestnancov NA POZÍCIU ... Hlavný štátny radca – manažér technickej pomoci ... Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava ... Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400 ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 61 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-45-2017.doc

 3. Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava ... Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... Organizačný útvar: Úrad pre riadenie podriadených organizácií, Odbor vyhodnocovania ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-43-2017.doc

 4. Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava ... Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... Organizačný útvar: Úsek vedúceho služobného úradu – Úrad pre riadenie podriadených ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-52-2017.doc

 5. Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava ... Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... Organizačný útvar: Úsek štátnej tajomníčky, Sekcia farmácie a liekovej politiky ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-46-2017.doc

 6. Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava ... Odbor štátnej služby: 2.02 Financie ... Organizačný útvar: Úsek vedúceho služobného úradu - Sekcia financovania - Odbor ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 55 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-44-2017.doc

Strana 1 z 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>