Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Prahe informoval oznámením zo dňa 22. 12. 2016  Ministerstvo zdravotníctva SR, že vydal Vyhlásenie o nezhode s pravidlami SDP  (správnej  distribučnej praxe)  týmto držiteľom povolenia na distribúciu liekov:

  • spoločnosti Movianto Česká republika s.r.o., IČ 634 79 010 so sídlom Podolí 78e, 664 03 Podolí, ktorej  bolo dňa 21. 12. 2016 na základe vykonanej kontroly vydané Prohlášení o neshodě s pravidly SDP pre neschválené skladovacie priestory na adrese "Rudná Logistics Park", hala DC3, K Vypichu 979, 252 19 Rudná u Prahy,
  • spoločnosti  B. BRAUN Medical s.r.o., IČ 485 86 285 so sídlom V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ktorej  bolo dňa 21. 12. 2016 na základe vykonanej kontroly vydané Prohlášení o neshodě s pravidly SDP pre neschválené skladovacie priestory na adrese "Rudná Logistics Park", hala DC3, K Vypichu 979, 252 19 Rudná u Prahy.

Držiteľov povolenia ma veľkodistribúciu humánnych liekov upozorňujeme na povinnosť dodržiavať ustanovenie § 18 ods. 1 písm. v) bodu 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.