​Vážení používatelia elektronického portálu Kategorizácia, dovoľujeme si Vás vyzvať na kontrolu platnosti Vašich prístupových certifikátov ku elektronickému portálu Kategorizácia.

Súčasne si dovoľujeme upozorniť Vás na možnosť obnovenia platného certifikátu, ktorého doba platnosti končí za menej ako 30 dní. Vyhnete sa tak zbytočnej expirácii Certifikátu. Postup pri obnove platného certifikátu je uvedený v priloženom dokumente.