Hľadali ste: Výber

Stránky a články

Počet výsledkov: 350

 1. Štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR ... Dodatok č. 2 k Smernici o postupe pri výbere na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu akciovej ...
  Dátum: 21. augusta 2023  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?mzsr-vk-smernica

 2. Do programu sa možno prihlásiť do konca ... troch lekárskych fakultách. Miesta sú vhodné pre absolventov medicíny, lekárov a ... je zaradených ďalších 317 účastníkov. Absolventi majú možnosť výberu ...
  Dátum: 5. septembra 2023  Veľkosť: 77 KB
  https://health.gov.sk/?rezidentske-studium

 3. Slov.nár.rekl.a pr.agentúra, ... Stretnutie ministrov zdravotníctva susedských krajín stredoeurópskeho regiónu- stravovacie služby, ubytovanie, prenájom miestnosti ... tonery: Hp - 49X; Hp - 05A; Hp ...
  Dátum: 28. januára 2013  Veľkosť: 137 KB
  https://health.gov.sk/?objednavky-2012

 4. 423/2011 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. novembra ... § 32 ods. 5 zákona č. 363/2011 Z. z. o ... d) typ medicínsko-ekonomickej analýzy, odôvodnenie výberu analýzy a ... (3) Pri výbere ...
  Dátum: 22. januára 2014  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?medicinsko-ekonomicky-rozbor-zp

 5. Tento projekt je podporený z Európskeho ... Kritériom pre výber inštitúcie je umiestnenie na popredných miestach v ... analytika. Pri výbere vhodných podujatí budú zohľadnené predovšetkým nasledovné ...
  Dátum: 17. januára 2018  Veľkosť: 74 KB
  https://health.gov.sk/?izp-vzdelavanie-01

 6. vyzva-na-nominacie-zastupcov-sr-do-organov-svetovej-zdravotnickej-organizacie-who ... pre Európu v dňoch od 13. – 16. 9. 2010 v Moskve, bude výber alebo voľba členov do týchto orgánov: ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 69 KB
  https://health.gov.sk/?vyzva-na-nominacie-zastupcov-sr-do-organov-svetovej-zdravotnickej-organizacie-who

Strana 1 z 59 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 320

 1. Výberové konanie do štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s., so ... v spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov ...
  Dátum: 4. februára 2021  Veľkosť: 33 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/obmedzenia/nemocnica-poprad-poprad-vyber-do-statutarneho-organu-projekt.docx

 2. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-41-2017.doc

 3. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-43-2017.doc

 4. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-52-2017.doc

 5. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-46-2017.doc

 6. Odbor štátnej služby: 2.02 Financie ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 55 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-44-2017.doc

Strana 1 z 54 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 > >>