Hľadali ste: Výber

Stránky a články

Počet výsledkov: 340

 1. Štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR ... Dodatok č. 2 k Smernici o postupe pri výbere na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu akciovej ...
  Dátum: 18. mája 2022  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?mzsr-vk-smernica

 2. Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) sa transformoval 1. januára 2019 z Odboru výskumu a vývoja MZ SR, ktorý vznikol ...
  Dátum: 23. septembra 2022  Veľkosť: 178 KB
  https://health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja

 3. informacia-o-projektovych-moznostiach-v-ramci-bilateralnej-spoluprace-medzi-slovenskou-republikou-a-flamskym ... na základe vlastných kritérií a procedúr. Výber projektov, ktoré budú podporené sa uskutoční počas ...
  Dátum: 27. júla 2012  Veľkosť: 76 KB
  https://health.gov.sk/?informacia-o-projektovych-moznostiach-v-ramci-bilateralnej-spoluprace-medzi-slovenskou-republikou-a-flamskym-spolocenstvom-belgickeho-kralovstva

 4. Profil verejného obstarávateľa za rok 2013 ... Služby spojené so softvérovými produktmi Microsoft ... Komplexné zabezpečenie obstarania nadlimitnej zákazky „Výber poradcu na vypracovanie štúdie ...
  Dátum: 13. júna 2014  Veľkosť: 88 KB
  https://health.gov.sk/?profil-vo

 5. Slov.nár.rekl.a pr.agentúra, ... Stretnutie ministrov zdravotníctva susedských krajín stredoeurópskeho regiónu- stravovacie služby, ubytovanie, prenájom miestnosti ... tonery: Hp - 49X; Hp - 05A; Hp ...
  Dátum: 28. januára 2013  Veľkosť: 137 KB
  https://health.gov.sk/?objednavky-2012

 6. Môžu byť oprávneným žiadateľom aj občianske združenia prevádzkujúce mobilný hospic?  ... prieskumu trhových cien a zdôvodnenie výberu (napr. najlepšia kvalita, najlepšia dostupnosť ...
  Dátum: 8. septembra 2022  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?FaQ-k-mobilnym-hospicom

Strana 1 z 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 250

 1. Výberové konanie do štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s., so ... v spoločnosti Nemocnica Poprad, a. s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií troch členov ...
  Dátum: 4. februára 2021  Veľkosť: 33 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/obmedzenia/nemocnica-poprad-poprad-vyber-do-statutarneho-organu-projekt.docx

 2. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-41-2017.doc

 3. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-43-2017.doc

 4. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-52-2017.doc

 5. Odbor štátnej služby: 2.19 Zdravotníctvo ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-46-2017.doc

 6. Odbor štátnej služby: 2.02 Financie ... písomná žiadosť o zaradenie do výberu, ... dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ... Informácie o výbere: ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 55 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-44-2017.doc

Strana 1 z 42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>