Hľadali ste: Osobný úrad

Stránky a články

Počet výsledkov: 380

 1. Kancelaria_generalneho_tajomnika_sluzobneho_uradu_23_1902.rtf ... Kancelaria_generalneho_tajomnika_sluzobneho_uradu_25_1902.rtf ... Osobny_urad_10_1902.rtf ... Osobny_urad_93_1902_uchádzači_o_zamestnanie.rtf ...
  Dátum: 2. marca 2019  Veľkosť: 75 KB
  https://health.gov.sk/?informacna-povinnost-21

 2. osobny-urad ... Osobný úrad ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... Kontakt1 ... ZmluvyVerejnehoObstaravaniaUzavreteVObdobiOd09072072010Do31122010 ... Vyrocnespravy ... kat-a-ceny ... Pictures ... Obrázky ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 67 KB
  https://health.gov.sk/?osobny-urad

 3. mzsr-vk ... Výberové konania ... osobný úrad ... podriadené organizácie ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... info-projekty-tech-pomoci-irop ... HelpDeskPZS ... mzsr-ou ... ismol ... Pictures ... Obrázky webu ... Lists ...
  Dátum: 13. júla 2020  Veľkosť: 68 KB
  https://health.gov.sk/?mzsr-vk

 4. plnenia povinností úradu ako zamestnávateľa, ak ... osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené ... ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ... Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade so ...
  Dátum: 17. marca 2020  Veľkosť: 80 KB
  https://health.gov.sk/?informacna-povinnost

 5. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným ... 1. Ing. Mária Némethová, osobný úrad ministerstva, odbor ľudských zdrojov ... 2. Mgr. Eva Bielokosztolská, Osobný úrad ministerstva, hlavný štátny radca. ...
  Dátum: 20. decembra 2017  Veľkosť: 81 KB
  https://health.gov.sk/?dohovor-osn-prava-tzp

 6. Upozorňujeme záujemcov, že výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný hygienik Slovenskej republiky bolo v Zdravotníckych novinách dňa 09.08.2012 uverejnené s chybou ...
  Dátum: 15. augusta 2012  Veľkosť: 0 KB
  https://health.gov.sk/Clanok?oprava-vk-20120814

Strana 1 z 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 170

 1. za účelom poskytnutia osobných údajov tretím stranám ... proti postupu Prevádzkovateľa na príslušný dozorný úradÚrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 ...
  Dátum: 8. marca 2019  Veľkosť: 24 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/obmedzenia/20190313/suhlas-poskytnutie.docx

 2. a vnuci, súrodenci a manželia), ktorí sú osobami blízkymi bez ohľadu na ich vzájomné osobné vzťahy, ... ktoré sú osobami blízkymi na základe vzájomných osobných vzťahov. Môže ísť napr. aj o spolužitie v ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 50 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/usmernenie.doc

 3. potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do ... Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šťasná, Osobný úrad, tel. 02/593 73 395 ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-52-2017.doc

 4. v nadväznosti na zmluvu medzi Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej aj len ... zo dňa 24.04.2020 o poverení NCZI spracúvaním osobných údajov v mene UVZSR pri plnení úloh UVZSR v ...
  Dátum: 15. januára 2021  Veľkosť: 53 KB
  https://health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/mom/IV-Priloha_c-5-Ziadost-o-pristupy-Moje-ezdravie.docx

 5. potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do ... Kontaktná osoba: Ing. Silvia Šťasná, Osobný úrad, tel. 02/593 73 395 ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-43-2017.doc

 6. Osobné údaje ... ZPC sa pripravuje v rámci plnenia nasledovných úloh ... predloží jej účastník do 14 kalendárnych dní Osobnému úradu MZ SR správu o jej priebehu, výsledkoch a prínose ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 105 KB
  https://health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/priloha_3_Ziadost_o_schvalenie_ZPC.doc

Strana 1 z 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>