Hľadali ste: COVID-19

Stránky a články

Počet výsledkov: 1300

 1. 100 mg pri miernom až stredne ťažkom priebehu ochorenia COVID-19  (aktualizácia 19. augusta 2022 ... liečby protilátkami vo včasnej fáze ochorenia COVID-19 u pacientov s najvyšším rizikom ťažkého priebehu ...
  Dátum: 25. januára 2023  Veľkosť: 95 KB
  https://health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

 2. Covid-19 ...  Ďalšie stránky: ... Site Actions ... This page location is: ... IKZ ... English ... SFLP ... Recently Modified ... institut-vyskumu-a-vyvoja ... Aktualne-volne-prispevky ... vo-volne-pozicie ... Siet-nemocnic ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... FAQ ...
  Dátum: 9. januára 2023  Veľkosť: 70 KB
  https://health.gov.sk/?Covid-19

 3. Štandardný postup procesu na zaradenie laboratória do siete laboratórií na diagnostiku vírusu sars-cov-2 v biologickom materiáli s využitím metód molekulárnej biológie ... 019 01 Ilava​ ...
  Dátum: 5. mája 2022  Veľkosť: 87 KB
  https://health.gov.sk/?covid-19-laboratoria

 4. ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID-19 ... v prvej línii a ostatných osôb v úzkom kontakte so symptomatickými osobami s potenciálnym COVID-19 ...
  Dátum: 14. apríla 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://health.gov.sk/?covid-19-usmernenia-oopp

 5. covid-19-videa ... koronavirus-covid-19 ... covid-19-usmernenia-oopp ... covid-19-povolenia-mzsr-terapeuticke-pouzite-liekov-v-neschvalenej-indikacii-infekcie ...  Praktické informácie Odborníci o koronavíruse  Čo ...
  Dátum: 8. apríla 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://health.gov.sk/?covid-19-videa

 6. Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s COVID 19 ...  Opatrenie ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti ... covid-19-opatrenia-mzsr ...
  Dátum: 2. júna 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://health.gov.sk/?covid-19-opatrenia-mzsr

Strana 1 z 217 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140 180 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 84

 1. Potvrdenie o vykonaní Ag testu na COVID-19 ... na https://korona.gov.sk/ časť „Čo mám robiť, keď som COVID-19 pozitívny?“ a „Čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou“. ...
  Dátum: 19. augusta 2021  Veľkosť: 36 KB
  https://health.gov.sk/Sources/Covid-19/Dokumenty/Potvrdenie-o-vykonani-testu.docx

Strana 1 z 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>