Pýtajte sa lekára

Pýtajte sa lekára

Tlačiť Späť

Titulná stránka » Pýtajte sa lekára

Vyhľadaný liek

Nižšie sú uvedené informácie o vyhľadanom lieku. Pomocou tlačidiel + a - môžete meniť počet balení tohto lieku.
Na základe zvoleného počtu balení vyhľadaného lieku Vám zobrazíme jeho náhrady alebo alternatívy s potrebným počtom balení ak existujú v zozname kategorizovaných liekov a vypočítame ušetrenú sumu za doplatok pacienta pri náhrade alebo alternatíve vyhľadaného lieku.

Počet balení:


KódNázovDoplnok (forma a balenie)Doplatok pacienta
1220B Sastravi 150 mg/37,5 mg/200 mg tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (obal HDPE)0,00 €

Náhrady vyhľadaného lieku

Pre vyhľadaný liek neexistujú náhrady.

Alternatívy vyhľadaného lieku podľa terapeutických indikácií

Počet záznamov: 4

V tabuľke sú uvedené alternatívy pre vyhľadaný liek zoradené podľa ušetrenej sumy za doplatok pacienta.

KódNázovDoplnok (forma a balenie)Doplatok pacientaUšetrená sumaUšetrenie
1509B Levodopa/Carbidopa/Entacapone Stada 150 mg/37,5 mg/200 mg tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (nád.HDPE)0,00 € 0,00 €
0,00 %
Neušetrená suma
3919B TADOGLEN 150 mg/37,5 mg/200 mg tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE)0,00 € 0,00 €
0,00 %
Neušetrená suma
8272A Corbilta 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE)0,00 € 0,00 €
0,00 %
Neušetrená suma
9101B Trigelan 150 mg/37,5 mg/200 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x150 mg/37,5 mg/200 mg (fľ.HDPE)0,00 € 0,00 €
0,00 %
Neušetrená suma

Alternatívy vyhľadaného lieku podľa baleni

Pre vyhľadaný liek neexistujú alternatívy podľa baleni.
Zoznam kategorizovaných liekov platný od 1. júla 2021 do 31. júla 2021
Náhrada lieku podľa platného Zoznamu kategorizovaných liekov plne alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Informujte sa aj u svojho lekára alebo lekárnika!
Bližšie informácie (napr. indikácie, dávkovanie, nežiaduce účinky...) o liekoch nájdete na:
https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/databazy-a-servis/vyhladavanie-liekov-zdravotnickych-pomocok-a-zmien-v-liekovej-databaze/vyhladavanie-v-databaze-registrovanych-liekov

Permanentný odkaz na tento výsledok vyhľadávania: