Dátum aktualizácie: 3.9.2015

Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou k 1.9.2015

Ceny_Zdravotnicke_pomocky_k_01_09_2015.xls

Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s úradne určenou cenou k 1.9.2015

Ceny_Specialne_zdravotnicke_materialy_k_01_09_2015.xls