Dátum aktualizácie: 18.11.2014
Dátum aktualizácie: 19.11.2014
Dátum aktualizácie: 27.11.2014

Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou k 1.12.2014

Ceny_Zdravotnicke_pomocky_k_01_12_2014.xls

Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s úradne určenou cenou k 1.12.2014

Ceny_Specialne_zdravotnicke_materialy_k_01_12_2014.xls