Dátum aktualizácie: 30.5.2014

Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou k 1.6.2014

Ceny_Zdravotnicke_pomocky_k_01_06_2014.xls

Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s úradne určenou cenou k 1.6.2014

Ceny_Specialne_zdravotnicke_materialy_k_01_06_2014.xls