Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou k 1.12.2013

Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s úradne určenou cenou k 1.12.2013