Dátum zverejnenia: 19. apríl 2012
Dátum doplnenia: 24. apríl 2012 - časti A a C
Dátum aktualizácie: 18. máj 2012 - časť A
Dátum aktualizácie: 25. máj 2012 - časť B
Dátum aktualizácie: 5. jún 2012 - časť B

Ceny_Lieky_cast_A_k_01_07_2012.xls

Ceny_Lieky_cast_A_k_01_07_2012.xls

Ceny_Lieky_cast_B_k_01_07_2012.xls

Ceny_Lieky_cast_B_k_01_07_2012.xls

Ceny_Lieky_cast_C_k_01_07_2012.xls

Ceny_Lieky_cast_C_k_01_07_2012.xls