Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako vykonávateľ akcionárskych práv v spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka, ruší výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva predmetnej spoločnosti, ktoré bolo vyhlásené dňa 26. februára 2020.