Dátum zverejnenia: 14. februára 2012
Dátum úpravy 15. februára 2012 - Časti A a I
Dátum úpravy 16.
februára 2012 - Časti A; G; I
 

 

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky201203.zip

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_03_2012.xls

Časť B: Indikačné obmedzenia

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_03_2012.rtf

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_03_2012.xls