Dátum zverejnenia: 23. marca 2012
Dátum aktualizácie: 26. marca 2012 - časť H
Dátum aktualizácie: 27. marca 2012 - časti A, H

Kompletný materiál

zkdp201204.zip

cast_A_zoznam_DP_k_01_04_2012.xls

cast_A_zoznam_DP_k_01_04_2012.xls

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_04_2012.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_04_2012.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_04_2012.xls

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_04_2012.xls