Vláda SR k dnešnému dňu odvolala Renátu Bláhovú z pozície predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Novým predsedom bude od 7. 2. 2024 Michal Palkovič.

Návrh na rokovanie vlády predložila ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková v súlade so zákonom o zdravotných poisťovniach. "Dôvodmi na odvolanie boli nesplnené zákonom stanovené kvalifikačné odborné predpoklady na výkon funkcie, ďalej fakt, že išlo o politickú nomináciu bez výberového procesu. Zjavným odborným pochybením bolo tiež ohrozenie hospodárnosti štátnej VšZP a k morálnym a etickým pochybeniam došlo aj v prípade prekročenia zákonom daných kompetencií úradu pod vedením Renáty Bláhovej vrátane nezvládnutia nestrannej komunikácie so subjektmi v oblasti zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti," uviedla ministerka Z. Dolinková po rokovaní vlády SR.  "Pánovi Palkovičovi prajem veľa pracovných síl pri vedení úradu. Ide o vysoko kvalifikovaného odborníka s dlhoročnou praxou a výsledkami od vzniku tejto inštitúcie, " dodala ministerka.