Úradné hodiny podateľne Ministerstva zdravotníctva SR budú až do odvolania v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 11:30 hod.

Pre komunikáciu s Ministerstvom zdravotníctva SR prosíme fyzickú dokumentáciu obmedziť na minimum.

Ďakujeme za pochopenie.