Dátum aktualizácie: 25.5.2023 17:22h Časť 2 - Limitové tabuľky
Dátum aktualizácie: 30.5.2023 10:11h Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 26.6.2023 14:57h Zoznam ZP, Zoznam skratiek
Dátum aktualizácie: 26.6.2023 14:57h zmena formátu súborov na .xlsx a .docx + vizuálna úprava (príprava na responzívny dizajn webu)
Dátum aktualizácie: 6.7.2023 13:25h Zoznam ZP


Zoznam zdravotníckych pomôcok.xlsxČasť 1 - Zoznam zdravotníckych pomôcok

Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia.docxČasť 2 - Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia

Vysvetlivky a zoznam skratiek.docxČasť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek

Zoznam skratiek odborností lekárov.docxČasť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky.xlsxČasť 5 - Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky