Dátum aktualizácie: 13.9.2022 15:53h Limitové tabuľky
Dátum aktualizácie: 19.9.2022 10:58h Zoznam ZP 
Dátum aktualizácie: 26.9.2022 14:46h Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 27.9.2022 10:40h Zoznam ZP

Zoznam_ZP_202210.xls

Zoznam_ZP_202210.xls 

Časť 2 - Limitové tabuľky

Časť 2 - Limitové tabuľky 

Časť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek

Časť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek 

Časť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov Časť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky