Dátum aktualizácie: 8.9.2015 - Zoznam_ZP_201510.xls
Dátum aktualizácie: 25.9.2015 - Zoznam_ZP_201510.xls, cast_2_limity_k_01_10_2015.rtf
Dátum aktualizácie: 29.9.2015 -
cast_3_skratky_k_01_10_2015.rtf
Dátum aktualizácie: 20.10.2015 - doplnený odhad vplyvov

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od 1.10.2015

zkzp201510.zip

Zoznam_ZP_201510.xls

Zoznam_ZP_201510.xls

cast_2_limity_k_01_10_2015.rtf

cast_2_limity_k_01_10_2015.rtf

cast_3_skratky_k_01_10_2015.rtf

cast_3_skratky_k_01_10_2015.rtf

Tabuľka štandardov vozíky a kočíky k 1.10.2015

Tabulka_standardov_voziky_kociky_k_01_10_2015.xls

Odhad_vplyvov_ZP.rtf

Odhad_vplyvov_ZP.rtf