Dátum aktualizácie: 27.3.2015 - zoznam ZP a skratky
Dátum aktualizácie: 28.4.2015 - doplnený odhad vplyvov

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od 1.4.2015

zkzp201504.zip

Zoznam_ZP_201504.xls

Zoznam_ZP_201504.xls

cast_2_limity_k_01_04_2015.rtf

cast_2_limity_k_01_04_2015.rtf

cast_3_skratky_k_01_04_2015.rtf

cast_3_skratky_k_01_04_2015.rtf

Tabuľka štandardov vozíky a kočíky k 1.4.2015

Tabulka_standardov_voziky_kociky_k_01_04_2015.xls

​Odhad_vplyvov_ZP.rtf
Odhad_vplyvov_ZP.rtf