Dátum aktualizácie: 9.1.2015 - doplnenie o odhad vplyvov

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od 1.1.2015

zkzp201501.zip

Zoznam_ZP_201501.xls

Zoznam_ZP_201501.xls

cast_2_limity_k_01_01_2015.rtf

cast_2_limity_k_01_01_2015.rtf

cast_3_skratky_k_01_01_2015.rtf

cast_3_skratky_k_01_01_2015.rtf

Tabuľka štandardov vozíky a kočíky k 1.1.2015

Tabulka_standardov_voziky_kociky_k_01_01_2015.xls

Odhad_vplyvov_ZP.rtf

Odhad_vplyvov_ZP.rtf