Dátum aktualizácie: 12.6.2014 Zoznam_ZP a cast_2_limity
Dátum aktualizácie: 26.6.2014 Zoznam_ZP a cast_3_skratky
Dátum soplnenia: 3.7.2014 odhad vplyvov

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od 1.7.2014

zkzp201407.zip

Zoznam_ZP_201407.xls

Zoznam_ZP_201407.xls

cast_2_limity_k_01_07_2014.rtf

cast_2_limity_k_01_07_2014.rtf

cast_3_skratky_k_01_07_2014.rtf

cast_3_skratky_k_01_07_2014.rtf

Tabuľka štandardov vozíky a kočíky k 1.7.2014

Tabulka_standardov_voziky_kociky_k_01_07_2014.xls

Odhad vplyvov
doplnené 3.7.2014

Odhad_vplyvov_ZP.rtf