Dátum aktualizácie: 26.6.2023 14:18h Časť 1 - Zoznam ŠZM
Dátum aktualizácie: 26.6.2023 14:18h zmena formátu súborov na .xlsx a .docx + vizuálna úprava (príprava na responzívny dizajn webu)


Zoznam špeciálnych zdravotníckych materiálov.xlsxČasť 1 - Zoznam špeciálnych zdravotníckych materiálov

Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia.docxČasť 2 - Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia

Vysvetlivky a zoznam skratiek.docxČasť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek

Zoznam skratiek odborností lekárov.docxČasť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov