Dátum aktualizácie 23.6.2021 15:58 Zoznam ŠZM
Dátum aktualizácie 29.6.2021 12:30 Zoznam ŠZM

Zoznam_SZM_202107.xls

Zoznam_SZM_202107.xls 

Limity-SZM-202107.rtf

Limity-SZM-202107.rtf 

Skratky-SZM-202107.rtf

Skratky-SZM-202107.rtf 

​ Zoznam skratiek odborností lekárov Zoznam skratiek odborností lekárov