Dátum aktualizácie: 25.6.2015
Dátum aktualizácie: 29.6.2015
Dátum aktualizácie: 14.7.2015 - doplnený odhad vplyvov

Limity-SZM-201507.rtf

Limity-SZM-201507.rtf

Skratky-SZM-201507.rtf

Skratky-SZM-201507.rtf

Zoznam_SZM_201507.xls

Zoznam_SZM_201507.xls

Odhad_vplyvov_SZM.rtf Odhad_vplyvov_SZM.rtf