Dátum aktualizácie: 24.2.2021 12:14 - časti A, F, H a doplnenie dvoch etikiet D0976 a D1164
Dátum aktualizácie: 1.3.2021 10:06 - časť A
Dátum aktualizácie: 26.3.2021 14:15 - časti A, B a H

Kompletný materiál (Okrem posledných 5 zip súborov)

zkdp202104.zip 

cast_A_zoznam_DP_k_01_04_2021.xls

cast_A_zoznam_DP_k_01_04_2021.xls 

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_04_2021.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_04_2021.rtf 

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_04_2021.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_04_2021.rtf 

cast_C_limity_01_04_2021.rtf

cast_C_limity_01_04_2021.rtf 

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf 

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf 

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf 

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf 

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_04_2021.xls

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_04_2021.xls 

Protokol_c_1.rtf

Protokol_c_1.rtf 

Protokol_c_2.rtf Protokol_c_2.rtf 
text_na_obale_DP_nove_zmenene.zip text_na_obale_DP_nove_zmenene.zip
V06E enterálna výživa - text na obale
rok 2021
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP-od-2021.zip
V06E enterálna výživa - text na obale (92 MB)
rok 2020
/Sources/kategorizacia/zkdp/202010/V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP-od-2020.zip
V06E enterálna výživa - text na obale (268 MB)
od roku 2018 do roku 2019
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP-2018-2019.zip 
V06E enterálna výživa - text na obale (105 MB)
do roku 2017
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP-do-2017.zip