Dátum aktualizácie: 19.6.2014 časti A, C, D, H
Dátum aktualizácie: 23.6.2014 časť A
Dátum aktualizácie: 1.7.2014 - odhad vplyvov

Kompletný materiál  (bez spodných zip súborov)

zkdp201407.zip

cast_A_zoznam_DP_k_01_07_2014.xls

cast_A_zoznam_DP_k_01_07_2014.xls

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_07_2014.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_07_2014.rtf

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_07_2014.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_07_2014.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_07_2014.xls

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_07_2014.xls

Protokol_c_1.rtf

Protokol_c_1.rtf

Protokol_c_2.rtf

Protokol_c_2.rtf

novo_zaradene_text_na_obale_DP.zip novo_zaradene_text_na_obale_DP.zip
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip 82 MB V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip
Odhad vplyvov kategorizácie dietetických potravín k 1.7.2014 na zdroje verejného zdravotného poistenia
doplnené 1.7.2014
odhad_vplyvov_KTG_DP_na_zdroje_VZP.rtf