Dátum aktualizácie: 18.3.2014 časť A
Dátum aktualizácie: 20.3.2014 časť H

Kompletný materiál  44 MB

zkdp201404.zip

cast_A_zoznam_DP_k_01_04_2014.xls

cast_A_zoznam_DP_k_01_04_2014.xls

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_04_2014.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_04_2014.rtf

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_04_2014.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_04_2014.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_04_2014.xls

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_04_2014.xls

Odhad vplyvov KTG DP na zdroje VZP odhad_vplyvov
Protokol_c_1.rtf

-

Protokol_c_2.rtf

-

novo_zaradene_text_na_obale_DP.zip novo_zaradene_text_na_obale_DP.zip
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip 40 MB V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip