Dátum aktualizácie: 11.3.2013 - časti A a H
Dátum aktualizácie: 25.3.2013 - Odhad vplyvov

Kompletný materiál

zkdp201304.zip

cast_A_zoznam_DP_1_4_2013.xls

cast_A_zoznam_DP_k_01_10_2012.xls

cast_B_ind_obmedzenia_k_1_4_2013.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_10_2012.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_C_limity.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_H_abc_zoznam_DP_k_1_4_2013.xls

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_10_2012.xls

Odhad vplyvov

odhad_vplyvov

Text na obale novo zaradenej DP Text_na_obale_novo_zaradenej_DP.zip