Listom č. Z05310-2017-OF zo dňa 6.2.2017 Ministerstvo zdravotníctva SR požiadalo držiteľov registrácie najčastejšie používaných kategorizovaných liekov vo veterinárnej starostlivosti, aby humánne lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov dodávali ošetrujúcemu veterinárnemu lekárovi prostredníctvom držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov, ktorý je zároveň aj držiteľom povolenia na veľkodistribúciu veterinárnych liekov, ak ho držiteľ registrácie kategorizovaného lieku splnomocnil písomným plnomocenstvom.

Na faktúre za dodané lieky dodávateľom kategorizovaného lieku má byť držiteľ registrácie kategorizovaného lieku a odberateľom ošetrujúci veterinárny lekár, ktorý si od držiteľa registrácie kategorizovaného lieku lieky objednal.

Držiteľ registrácie kategorizovaného lieku si zmluvne dohodne s držiteľom povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov, ktorý je zároveň aj držiteľom povolenia na veľkodistribúciu veterinárnych liekov finančné podmienky sprostredkovania dodávky kategorizovaných liekov ošetrujúcemu veterinárnemu lekárovi.

Toto riešenie je v súlade so zameraním zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení zákona č. 306/2016 Z. z., podľa ktorého má držiteľ registrácie kategorizovaného humánneho lieku zodpovednosť za dostupnosť tohto lieku na trhu Slovenskej republiky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom a má byť zároveň informovaný aj o používaní a spotrebe kategorizovaného lieku vo veterinárnej starostlivosti.