noi-logo.jpg

VÝZVA

NOI grant na krátkodobé zahraničné stáže

Národný onkologický inštitút (NOI) vyhlasuje výzvu na žiadosti o NOI grant, ktorý je určený pre krátkodobé zahraničné stáže.

Podmienky žiadosti o udelenie NOI grantu sú uvedené na webovej stránke NOI v časti Lekár, NOI granty.

Žiadosti je možné posielať od 17.6. 2019 do 31.7.2019.

Výsledky udelenia NOI grantu budú uvedené na webovej stránke NOI v časti Lekár, NOI granty do 31.8.2019.

Žiadosti zasielajte elektronicky na adresu: noi@noisk.sk

https://www.noisk.sk/noi-granty