VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
vyhlasuje dňa 11. apríla 2008

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí uchádzačov na obsadenie pozície
riaditeľ v Generálnom riaditeľstve pre výskum EK v Bruseli.


Podrobné údaje o obsadzovanej pozícii obsahuje príloha tejto výzvy. Termín predloženia žiadostí uchádzačov je do 24.4.2008.

Viac informácií a prihláška v elektronickej forme sú k dispozícii na webovej stránke:
http://ec.europa.eu/...

 

Príloha

XLS

(PDF, 25 kB)