Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré v súčasnosti zabezpečuje postupnú transformáciu štátnych zdravotníckych organizácií na akciové spoločnosti s poukazom na § 91 ods.7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov vyzýva prípadných budúcich záujemcov na investovanie formou majetkovej účasti do zdravotníckych zariadení:

1. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice
2. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica
3. Detské kardiocentrum SR Bratislava
4. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
5. Národný onkologický ústav Bratislava
6. Východoslovenský onkologický ústav Košice

Svoj záujem môžu adresovať na odbor transformácie a výkonu vlastníckych práv ministerstve zdravotníctva, Limbová 2, 837 52 Bratislava, č. t: 00421 2 59373318, e – mail: eva.polkova@health.gov.sk.
Na uvedených kontaktoch poskytneme bližšie informácie.