Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky týmto vyzýva výrobcov a distribútorov zdravotníckych pomôcok zaradených v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia v skupine K3 Antidekubitné a polohovacie pomôcky na predloženie prehlásenia úžitkovej doby svojich zdravotníckych pomôcok. Menovite sa jedná o nasledovné podskupiny zdravotníckych pomôcok:

• K3.1.1 Podušky, podložky a vankúše antidekubitné, polohovacie malé
• K3.1.2 Podušky, podložky a vankúše antidekubitné, polohovacie-stredné
• K3.1.3 Podložky celotelové antidekubitné
• K3.1.4 Podušky AD hlavy a krku bez tvarovej pamäte
• K3.1.4 Podušky AD hlavy a krku s tvarovou pamäťou
• K3.1.5 Podložky antidekubitné pre končatiny
• K3.2.1 Matrace AD polohovacie bez kompresoru, detský
• K3.2.1 Matrace AD polohovacie bez kompresoru, dospelý
• K3.2.2 Matrace AD polohovacie s kompresorom
• K3.2.3 Matrace AD polohovacie s tvarovou pamäťou
• K3.3 Valce rehabilitačné polohovacie
• K3.4 Polvalce rehabilitačné polohovacie
• K3.5.1 Kliny rehabilitačné pre skoliotikov
• K3.5.2 Kliny rehabilitačné polohovacie pre končatiny
• K3.5.3 Kliny rehabilitačné polohovacie abdukčné, malý
• K3.5.3 Kliny rehabilitačné polohovacie abdukčné, veľký
• K3.6 Vankúše, podložky podhlavníky rehabilitačné na polohovanie hlavy a krku
• K3.7 Vankúše, podložky rehabilitačné na polohovanie končatín alebo trupu
• K3.8 Polohovacie pomôcky rehabilitačné ostatné, I
• K3.8 Polohovacie pomôcky rehabilitačné ostatné, II

Prehlásenie je potrebné poslať do 30.4.2011 na e-mailovú adresu zdravpom@health.gov.sk