Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky týmto vyzýva výrobcov a distribútorov zdravotníckych pomôcok skupiny N – pomôcky pre sluchovo postihnutých, načúvacie prístroje a príslušenstvo k nim zaradených v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia o aktualizáciu registrácie predmetných zdravotníckych pomôcok na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv.

Predĺženie registrácie zdravotníckych pomôcok je potrebné vykonať na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv najneskôr do 30.6.2011.