Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky týmto vyzýva výrobcov a distribútorov zdravotníckych pomôcok zaradených v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia o zaslanie fotografií zdravotníckych pomôcok, ich častí alebo obalov zdravotníckych pomôcok na emailovú adresu zdravpom@health.gov.sk. Maximálna veľkosť fotografie nesmie presiahnuť 200 kb.

Fotografia musí byť pomenovaná podľa kódu zdravotníckej pomôcky. V prípade, keď výrobca predloží viacero fotografií k jednému kódu, budú fotografie pomenované nasledovne: kód zdravotníckej pomôcky – 1, kód zdravotníckej pomôcky – 2, kód zdravotníckej pomôcky – 3,… Výrobca môže predložiť maximálne 5 fotografií k jednej zdravotníckej pomôcke.

Fotografie je potrebné zaslať na Ministerstvo zdravotníctva SR najneskôr do 31.3. 2011.

Cieľom Ministerstva zdravotníctva SR je priblížiť vizualizáciu zdravotníckej pomôcky priamo na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva a tým zabezpečiť lepšiu informovanosť pacienta ako aj odbornej verejnosti.