Na základe rozhodnutia Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky zo dňa 28.9.2010 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bude akceptovať návrhy na zníženie úradne určenej ceny tých zdravotníckych pomôcok skupiny D, podskupina D3 - TESTOVACIE PRÚŽKY NA STANOVENIE GLUKÓZY V KRVI GLUKOMEROM, pri ktorých je s účinnosťou od 1.1.2011 predpokladaný doplatok poistenca. Cieľom tohto opatrenia je minimalizovať prípadný vplyv doplatkov na dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

Výrobcovia zdravotníckych pomôcok uvedených v prílohe tejto výzvy môžu predkladať žiadosti o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckych pomôcok v termíne do 24.10.2010. Akceptované žiadosti budú zapracované do zoznamu zdravotníckych pomôcok s predpokladanou účinnosťou k 1.1.2011.

D_3.xls

D_3.xls

(XLS, 15 kB)