Na základe rozhodnutia Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky zo dňa 7.10.2009 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prehodnotilo úhrady zdravotnej poisťovne v podskupine D10.2.1 infúzny set.

V záujme zníženia doplatkov pacienta na infúzne sety k inzulínovým pumpám Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bude akceptovať návrhy na zníženie úradne určenej ceny, výrobcov predmetných zdravotníckych pomôcok doručené na ministerstvo v rámci medzirezortného pripomienkového konania k materiálu č. OPP0409-21898/2009-OL.