Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje výrobcom, že s účinnosťou od 1.7.2008 plánuje vyradiť z Opatrenia MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov z časti 1.3 Hromadne vyrábané humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a ktoré nie sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a patria do anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv V09 a V10 - diagnostické rádiofarmaká a iné rádiofarmaká 10 liekov, ktoré budú mať k uvedenému dátumu ukončenú platnosť rozhodnutia o registrácii lieku.

vyradenie_liekov_20080701.xls

vyradenie_liekov_20080701.xls

(RTF, 16 kB)