Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje výrobcom, že s účinnosťou od 1.10.2008 plánuje vyradiť z Opatrenia MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

z časti 1.1 Hromadne vyrábané humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a ktoré nie sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 39 liekov, ktoré budú mať k uvedenému dátumu ukončenú platnosť rozhodnutia o registrácii lieku,

z časti 1.2 Hromadne vyrábané humánne lieky, ktoré sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 17 liekov, ktoré budú mať k uvedenému dátumu ukončenú platnosť rozhodnutia o registrácii lieku,

a z časti 1.3 Hromadne vyrábané humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a ktoré nie sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a patria do anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv V09 a V10 - diagnostické rádiofarmaká a iné rádiofarmaká 16 liekov, ktoré budú mať k uvedenému dátumu ukončenú platnosť rozhodnutia o registrácii lieku.

vyradenie_liekov_20081001_1.xls

vyradenie_liekov_20081001_1.xls

(RTF, 35 kB)

Dátum vystavenia: 30.6.2008


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje výrobcom, že s účinnosťou od 1.10.2008 plánuje vyradiť z Opatrenia MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov z časti 1.1 Hromadne vyrábané humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a ktoré nie sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 4 lieky, ktoré majú ukončenú platnosť rozhodnutia o registrácii lieku.

vyradenie_liekov_20081001_2.xls

vyradenie_liekov_20081001_2.xls

(RTF, 16 kB)

Dátum vystavenia: 1.7.2008


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje výrobcom, že s účinnosťou od 1.10.2008 plánuje vyradiť z Opatrenia MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

z časti 1.1 Hromadne vyrábané humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a ktoré nie sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 160 liekov, ktoré majú ukončenú platnosť rozhodnutia o registrácii lieku,

z časti 1.2 Hromadne vyrábané humánne lieky, ktoré sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 6 liekov, ktoré majú ukončenú platnosť rozhodnutia o registrácii lieku,

a z časti 1.3 Hromadne vyrábané humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a ktoré nie sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a patria do anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv V09 a V10 - diagnostické rádiofarmaká a iné rádiofarmaká 2 lieky, ktoré majú ukončenú platnosť rozhodnutia o registrácii lieku.

vyradenie_liekov_20081001_3.xls

vyradenie_liekov_20081001_3.xls

(RTF, 62 kB)

Dátum vystavenia: 2.7.2008