Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje výrobcom, že s účinnosťou od 1.1.2009 plánuje vyradiť z Opatrenia MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

z časti 1.1 Hromadne vyrábané humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a ktoré nie sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 34 liekov, ktoré majú alebo k uvedenému dátumu budú mať zrušenú registráciu lieku,

z časti 1.2 Hromadne vyrábané humánne lieky, ktoré sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia 32 liekov, ktoré majú alebo k uvedenému dátumu budú mať zrušenú registráciu lieku,

a z časti 1.3 Hromadne vyrábané humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a ktoré nie sú uvedené v zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a patria do anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv V09 a V10 - diagnostické rádiofarmaká a iné rádiofarmaká 1 liek, ktorý k uvedenému dátumu bude mať zrušenú registráciu lieku.

vyradenie_liekov_20090101.xls

vyradenie_liekov_20090101.xls

(RTF, 40 kB)