VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2018
 
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2018
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/Názov projektu
Dátum ich schválenia
Výška žiadanej dotácie
Výška poskytnutej
dotácie
3/2018 Občianske združenie Prima Prima Street
4.9.2018
23 210,63 €
19 850,00 €
4/2018 Všetko pre zdravie, o.z. Deti a vývoj alkoholovej závislosti
4.9.2018
29 165,00 €
29 165,00 €
5/2018 CREATIVE PARK, o.z. Kým nie je príliš neskoro
14.9.2018
32 382,00 €
26 862,00 €
8/2018 MAJME SRDCE PRE DETI, o.z. DROGY A PREVENCIA 2018
14.9.2018
47 253,20 €
23 626,00 €
9/2018 STOP DROGY Drogová pasca - Môže sa to stať aj tebe (VI. séria)
14.9.2018
46 834,50 €
31 223,00 €
10/2018 MAFRA Slovakia, a.s. Príliš múdry na drogy
4.9.2018
26 683,60 €
26 683,60 €
11/2018 C.E.N. s.r.o. Séria krátkych edukačných spotov
14.9.2018
49 880,00 €
27 880,00 €
12/2018 OZ na ľade Drogy nechajme ľadom
4.9.2018
19 110,00 €
19 110,00 €
13/2018 oneT Dokumentárno-vzdelávací film: Závislosť sa ťa dotýka
4.9.2018
26 807,00 €
26 807,00 €
14/2018 OZ BEZPEČNE A ZDRAVO Buď závislý od športu nie od drogy
13.9.2018
25 000,00 €
18 400,00 €
15/2018 ODYSEUS Harm-reduction - účinné opatrenia v uliciach
4.9.2018
38 615,00 €
19 942,00 €
17/2018 Rodina a spoločnosť Rodina bez cigariet 7. ročník
4.9.2018
17 043,00 €
17 043,00 €
19/2018 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Pohybom k zdravým návykom
14.9.2018
19 000,00 €
6 640,00 €
20/2018 FILIA, nezisková organizácia Rovesnícky program prevencie užívania drog
4.9.2018
8 000,00 €
8 000,00 €
24/2018 Stredná odborná škola strojnícka Florbalom proti drogám
3.10.2018
4 726,00 €
4 726,00 €
25/2018 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Nebuď otrok drog 5
14.9.2018
39 300,00 €
27 300,00 €
29/2018 OZ Spoločný záujem Počúvajme o drogách
4.9.2018
48 300,00 €
24 150,00 €
32/2018 Metamorfozis Drogy - CESTA DO TMY 4
4.9.2018
43 135,00 €
21 567,50 €
36/2018 KASPIAN Bezpečne na prvom mieste
4.9.2018
6 788,56 €
6 788,56 €
38/2018 Asociácia na ochranu práv pacientov SR Lieky s rozumom - Predíďme vzniku liekovej závislosti u stredoškolákov
14.9.2018
33 715,00 €
11 000,00 €
39/2018 Pro Dynamik Emka to vie...Pozor drogy!
14.9.2018
30 000,00 €
15 000,00 €
41/2018 Obec Pata Športom proti drogám
14.9.2018
26 142,00 €
10 000,00 €
42/2018 Mesto Trstená Svetom kultúry, športu a tvorivosti proti drogovej závislosti
4.9.2018
10 050,00 €
10 050,00 €
46/2018 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Výmena skúsenosti a šírenie dobrej praxe v oblasti riadenia kvality služieb užívateľov psychoaktívnych látok
4.9.2018
47 499,88 €
31 424,00 €
47/2018 Linka detskej istoty, n.o. Linka pomoci pre deti a mládež - drogová problematika a prevencia
4.9.2018
19 997,00 €
19 997,00 €
49/2018 Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!
14.9.2018
32 500,00 €
5 009,00 €
51/2018 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Aj prostredie lieči...
13.9.2018
35 200,00 €
4 100,00 €
56/2018 Ústav psychologickej prevencie, n.o. Program univerzálnej prevencie pre dospievajúcich Unplugged
4.9.2018
8 055,60 €
8 055,60 €
64/2018 V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Zmeň svoj postoj
4.9.2018
19 600,00 €
19 600,00 €
Schválené dotácie - CELKOM      
813 992,97 €
519 999,26 €
 
ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA PODPORU PROTIDROGOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2018
proj.č.
Názov žiadateľa
Účel/Názov projektu
Dátum ich neschválenia
Výška žiadanej dotácie
Dôvod
neschválenia
 žiadosti
33/2018 Združenie STORM Bezpečná alternatíva
15.6.2018
24 680,50 € Nesplnenie podmienok verejnej výzvy bod 11, žiadateľ zaslal doplnenie po termíne.
44/2018 ORBIS IN, s.r.o. Drogy - deti - rodičia
15.6.2018
38 000,00 € Nesplnenie podmienok verejnej výzvy - žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
58/2018 Materské centrum Šovránok Rovesník rovesníkom - Nauč sa povedať NIE závislostiam
15.6.2018
19 000,00 € Nesplnenie podmienok verejnej výzvy - žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie
        81 680,50 €

 

1/2018 Zober loptu, nie drogy, n.o. Športové podujatia s protidrogovou tématikou
15.6.2018
50 000,00 € pod 50 bodov (47)
2/2018 Obec Rabča Zdvihnú ťa na chvíľu...zničia navždy
15.6.2018
10 955,00 € pod 50 bodov (46)
6/2018 Detská psychiatrická liečebňa n.o. Hraň Zriadenie špecializovaného oddelenia na liečbu drogovo závislej mládeže
15.6.2018
50 000,00 € pod 50 bodov (37)
7/2018 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava Rekonštrukcia a oprava kotolne objektu
15.6.2018
20 483,00 € pod 50 bodov (37)
16/2018 Združenie pre rozvoj regiónov Vpyv relaxačných a dýchacích techník na znižovanie závislosti a prevencie drogovo závislých
15.6.2018
50 000,00 € pod 50 bodov (30)
18/2018 Manus Čo sa v záhrade naučíš...
15.6.2018
8 813,00 € pod 50 bodov (37)
21/2018 Resocia, n.o. Nech depresia nie je represia
15.6.2018
50 000,00 € pod 50 bodov (36)
22/2018 Mestský dom kultúry Centrum mládeže - prevencia drogovej a nelátkovej závislosti
15.6.2018
41 366,00 € pod 50 bodov (28)
23/2018 Stredná odborná škola Jozefa Čabelku Čabelkovci proti drogám
15.6.2018
12 942,04 € pod 50 bodov (47)
26/2018 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Celoslovenská súťaž "Najlepšia protidrogová nástenka"
15.6.2018
3 211,00 € pod 50 bodov (48)
27/2018 ŠK UNI KOŠICE, o.z. Edukácia detí a mládeže a ich zapojenie do športovej činnosti ako prevencia drogových závislostí
15.6.2018
30 560,00 € pod 50 bodov (48)
28/2018 Go Create Performance team, o.z. Uteč s nami pred drogami
15.6.2018
49 150,00 € pod 50 bodov (38)
30/2018 RETEST Zlepšenie podmienok resocializácie
15.6.2018
23 900,00 € pod 50 bodov (45)
31/2018 CPM - Centrum prevencie mládeže Čadca Implementácia interaktívneho programu primárnej prevencie - Revolution train
15.6.2018
28 795,00 € pod 50 bodov (44)
34/2018 Ipčko Rozšírenie služieb online poradenstva pre mladých ľudí s problémami so závislosťou
15.6.2018
45 600,00 € pod 50 bodov (37)
35/2018 EXTREME SKATE DEPO
15.6.2018
26 500,00 € pod 50 bodov (29)
37/2018 RE/set občianske združenie Prednášky o drogách a rizikách ich užívania pre študentov stredných a základných škôl
15.6.2018
7 125,00 € pod 50 bodov (42)
40/2018 Banskobystrická Horská služba 1999 Mladý záchranár v horách aj v meste
15.6.2018
20 732,00 € pod 50 bodov (39)
43/2018 Mesto Čadca Live books warn - Živé knihy varujú
15.6.2018
9 519,00 € pod 50 bodov (41)
45/2018 Mediačné a konzultačné centrum MEDIKON, s.r.o. Začnime od seba
15.6.2018
33 578,00 € pod 50 bodov (37)
48/2018 Budúcnosť, n.o. Rodina s budúcnosťou spolu 2018
15.6.2018
11 138,00 € pod 50 bodov (49)
50/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb Nauč sa povedať nie!
15.6.2018
19 569,00 € pod 50 bodov (48)
52/2018 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Program prevencie drogových závislostí a AIDS pre vysokoškolákov
15.6.2018
11 308,50 € pod 50 bodov (42)
53/2018 Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice Rekonštrukcia obvodového murovaného plotu Centra pre liečbu drogových závislostí Košice
15.6.2018
13 889,99 € pod 50 bodov (38)
54/2018 Mgr. Eva Sitáková Vyrastajme s prírodou a v prírode
15.6.2018
9 925,97 € pod 50 bodov (19)
55/2018 Lepšia cesta, n.o. Ako nehuliť - propagácia on-line internetovej intervencie
15.6.2018
22 301,00 € pod 50 bodov (45)
57/2018 EQUILIBRUM EU BezPohárika.sk
15.6.2018
48 981,00 € pod 50 bodov (49)
63/2018 Združenie obcí Mikroregión pod Pánskym dielom Protidrogová prevencia zameraná na mládež v Mikroregióne obcí .........
15.6.2018
42 520,00 € pod 50 bodov (45)
Neschválené dotácie - CELKOM    
752 862,50 €
Celkovo- SPOLU
1 648 535,97 €